Grafisk id

Heim
 

Velkommen!

Med mange års erfaring kjenner vi markedet særs godt, og veit mykje om kva kundane våre er ute etter når det gjeld markedsføring, og behov for ulike trykksaker og andre produkter, som skal pregast med din logo og det du ynskjer å informera om. Vårt mål er å vera din totalleverandør av informasjonsmateriell. Som kunde hos A1 grafisk Idé ligg din tryggleik i at me har vårt fokus på kvalitet og er oppdatert på trendar, design og stilartar.

Dette gjer vi fordi produkta vi lagar skal representera både vårt og ditt firma.

Id

Alle jaktar på den gode idèen. Den er viktig for å laga markedsføring og informasjon som både blir lest og som rører der inne. Me i A1 Grafisk Idè arbeider kvar dag med dette.

Design

Klart det betyr noko korleis noko ser ut. Det skal vera med å styrka budskapet overfor målgruppa og byggja opp under det ein ynskjer å fortelja.

Grafisk

Dersom du sjølv har eit manus og ei skisse til ein brosjyre, ein faktura, ei bok eller anna, så skal me ta ansvar for at alt blir korrekt og at det ser ordentligt ut. Alt som skal trykkast på eit eller anna.

Multimedia

Dersom du sjølv har eit manus og ei skisse til ein brosjyre, ein faktura, ei bok eller anna, så skal me ta ansvar for at alt blir korrekt og at det ser ordentligt ut. Alt som skal trykkast på eit eller anna.